Trenutni opskrbljivači na području ODS-a Zelina-plin d.o.o.

Print PDF

No.

 

OIB

Naziv opskrbljivača

Naselje

Ulica

Kbr

Aktivan

1

 

50388109754

CRODUX PLIN d.o.o.

10090 Zagreb

Savska Opatovina

36

DA

2

 

74364571096

GPZ-opskrba d.o.o.

Zagreb

Radnička cesta

1

DA

3

 

78223722602

Moslavina Plin d.o.o.

Kutina

Trg kralja Tomislava

6

DA

4

 

29035933600

Opskrba Međimurje-plin d.o.o.

Čakovec

Obrtnička

4

DA

5

 

56292881789

PPD- opskrba d.o.o.

32 000 Vukovar

Kardinala Alojzija Stepnica

27

DA

6

 

63962176928

Proenergy d.o.o.

Zagreb

J. Marohnića

1

DA

7

 

14555304503

RWE Plin d.o.o.

Zagreb

Capraška ulica

6

DA

8

 

55460105464

Zelinske komunalije d.o.o.

Sveti Ivan Zelina

Katarine Krizmanić

1

DA

| + - | RTL - LTR