Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

Kontakti djelatnika

# Ime Telefon Mobitel e-mail
1 ZELINA – PLIN d.o.o. 01 2040 760 info@zelplin.hr
2 Direktor: Saša Sever, struč. spec. ing. el. 01 2040 761 098 359 509 sasa.sever@zelplin.hr
3 Tehnička služba: Josip Puhelek – vodeći plinoinstalater 01 2040 760 098 454 305 josip.puhelek@zelplin.hr
4 Referent tehničke pripreme i informatičkog sustava: Matija Kamenarić 01 2040 762 099 6082 457 matija.kamenaric@zelplin.hr
5 Tehnička služba : Filip Pavković-plinoinstalater 01 2040 760 099 2550 302 filip.pavkovic@zelplin.hr
6 Tehnička služba:Nikola Banovec-plinoinstalater 01 2040 760 099 3176 040 nikola.banovec@zelplin.hr
7 Služba hitnih intervencija 01 2040 760 098 308 633
8 Reklamacije 0800 200 218 – besplatni telefon !