Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

Reklamacije i prigovori

Poštovani korisnici, pisane reklamacije za pružene usluge možete uputiti na sljedeću adresu :

info@zelplin.hr