Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

Plinske instalacije

ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE

Radove za ispitivanje plinske instalacije radi izdavanja ZAPISNIKA o ispravnosti možete naručiti u Zelina – plinu d.o.o. na broj telefona 01 2040 760

RADOVI NA SANACIJI PLINSKE INSTALACIJE

Ukoliko želite naručiti sanaciju   plinske instalacije ili izmjenu ventila ili neke druge radove na plinskoj instalaciji slobodno se obratite na našu tehničku službu, u uredovno vrijeme 7-15 na broj telefona 098 308 633
Po izvršenoj uplati iznosa iz dostavljene vam ponude, termin izvođenja radova možete dogovoriti na broj mobitela 098 308 633 svaki radni dan od 08:00 do 14:00 sati.

PROMJENA VLASNIKA OBJEKTA ( OMM-a )

Promjena vlasnika OMM-a možete napraviti u Zelina – plinu d.o.o. Za promjenu je potrebno dostaviti presliku važečeg dokumenta o promjeni vlasnika, očitano stanje plinomjera i podatke o novom vlasniku.