Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

NOVOSTI

GAMA – Gas Management System

Distributerima plina značajno se povećava opseg operativnih poslovnih aktivnosti na tržištu plina Republike Hrvatske. To će se najviše manifestirati nakon potpune liberalizacije tržišta plina za kućanstva od travnja 2017. godine, pogotovo prilikom promjene opskrbljivača od strane kućanstava, raspodjelama količina/alokacijama po pojedinim opskrbljivačima, te izvještavanju prema svim ostalim sudionicima tržišta plina. U skladu s navedenim, tvrtka Zelina-plin d.o.o. odlučila je implementirati informacijski sustav koji će omogućiti upravljanje ključnim poslovnim procesima, u skladu za svim pripadnim zakonima i pravilnicima vezanim uz tržište prirodnog plina u Republici Hrvatskoj. Gledano s druge strane, uvest će se nužna automatizacija, modularnost i jednostavnost nadogradnje, u skladu sa realnim poslovnim potrebama distributera plina u budućnosti.

GAMA sustav (eng. GAs MAnagement sustav) predstavlja kompletnu informacijsku tehničku podršku za poslovanje operatora plinskog distribucijskog sustava na tržištu prirodnog plina RH. Gama.web je višekorisnički informacijski sustav implementiran u web tehnologiji, korištenjem troslojne aplikacijske arhitekture – web grafičko korisničko sučelje, implementacija poslovne logiku u .NET tehnologiji, te Oracle baza podataka. Pristup sustavu omogućen je korištenjem bilo kojeg internet preglednika(browser), a pristup sustavu je zaštićen autentikacijom i autorizacijom korištenjemm jedinstvenog korisničkog imena i lozinke. Gama Sustav je moguće implementirati na postojeću sklopovsku infrastrukturu u lokalnoj mreži poduzeća, ili kao Cloud rješenje za udaljeni pristup putem interneta.

Gama.android, odnosno implementacija Gama sustava za Android uređaje predstavlja jedinstvenu funkcionalnost koja djelatnicima Zelina plina na terenu omogućuje unos potrošnje krajnjih kupaca plina korištenjem bežićne NFC tehnologije. Uneseni podaci o potrošnji sinkroniziraju se sa centralnim Gama poslužiteljem, pri čemu su nakon prijenosa podataka odmah vidljivi u GAMA.web aplikaciji, te se trajno spremaju u centralni repozitorij Oracle baze podataka. Ovime se zamjenjuje dosadašnji način rada, koji je uključivao ispis velike količine papirnate dokumentacije, te se eliminira mogućnost pogreške usljed pogrešnog unosa ili prepisivanja podataka u neki od informacijskih sustava.