Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

Opći podaci

Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu
Puni naziv: ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plina
Skraćeni naziv: ZELINA-PLIN d.o.o.
Temeljni kapital: 20.000,00 kn

  • MB: 2435853
  • OIB: 00883067529
  • Direktor: Saša Sever, struč. spec. ing. el.
  • Sjedište: K.Krizmanić 1, 10 380 Sveti Ivan Zelina
  • Telefon: + 385 1 2040 760
  • Faks: + 385 1 2060 716