Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

Sponzorstva

Korisnici sponzorstava i donacija:

2013
1. RUKOMETNI KLUB ZELINA 10 000,00 KN
2. NK ZELINA 21 300,56 KN
2014
1. UDRUGA SRCE 1 000,00 KN
2. HRVATSKI HOKEJAŠKI SAVEZ 5 000,00 KN
3. DVD SELNICA 1 500,00 KN
4. DVD BEDENICA 1 000,00 KN
5. DVD POLONJE 350,00 kn
6. DVD BIŠKUPEC 1 000,00 KN
7. MEMORIJALNI ŠAHOVSKI TURNIR 500,00 kn
8. NK ZELINA 9 151,62 KN
2015
1. LENA SPORT IZDAVANJE KNJIGE KINEZIOLOŠKI FAKULTET 5 000,00 KN
2. DVD KREČAVES 1 000,00 KN
3. UDRUGA SRCE 550,00 kn
4. NK ZELINA 13 697,75 KN
2016
1. RUKOMETNI KLUB ZELINA 5 450,00 KN
2. DVD OREŠJE DONJE 1 500,00 KN
3. DVD OBREŽ 1 500,00 KN
4. ŠAHOVSKI TURNIR 400,00 kn
5. UDRUGA SRCE 1 000,00 KN
6. NK ZELINA 16 965,42 KN
2017
1. NK ZELINA 20.992,50 KN
2. VNK ZELINA 525,50 KN