Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

Opskrbljivači na području ODS-a Zelina-plin d.o.o.

Trenutni opskrbljivači na području ODS-a Zelina-plin d.o.o.

No. OIB Naziv opskrbljivača Naselje Ulica Kbr Aktivan
1 50388109754 CRODUX PLIN d.o.o. 10090 Zagreb Savska Opatovina 36 DA
2 74364571096 GPZ-opskrba d.o.o. Zagreb Radnička cesta 1 DA
3 78223722602 Moslavina Plin d.o.o. Kutina Trg kralja Tomislava 6 DA
4 29035933600 Opskrba Međimurje-plin d.o.o. Čakovec Obrtnička 4 DA
5 56292881789 PPD- opskrba d.o.o. 32 000 Vukovar Kardinala Alojzija Stepnica 27 DA
6 63962176928 Proenergy d.o.o. Zagreb J. Marohnića 1 DA
7 14555304503 RWE Plin d.o.o. Zagreb Capraška ulica 6 DA
8 55460105464 Zelinske komunalije d.o.o. Sveti Ivan Zelina Katarine Krizmanić 1 DA