Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

Plinoserviseri

Ukoliko želite kontaktirati ovlaštenog plinoservisera vašeg plinskog aparata, molimo Vas da se obratite dobavljaču kod kojeg ste nabavili aparat.