Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

Plinsko brojilo

Plinomjer ima pet znamenki, gledajući s lijeva na desno. Iza posljednje znamenke ima još jednu ili tri znamenke koje mjere potrošnju plina u litrama, a koje se kod očitanja plina zanemaruju. Znamenke koje se ne očitavaju odvojene su od prvih pet decimalnim zarezom i obično su druge boje.