Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

Ovlašteni izvođači priključaka

Zelina-plin d.o.o